Oddelenie finančné

Oddelenie finančné zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

 • rozpočet a záverečný účet,
 • účtovníctvo a fakturácia,
 • finančné výkazníctvo,
 • evidencia a inventarizácia majetku,
 • personalistika a mzdy,
 • príspevky na tvorbu a udržanie pracovných miest a na aktivačnú činnosť,
 • zúčtovanie cestovných náhrad,
 • bezhotovostný platobný styk,
 • pokladňa,
 • úverové vzťahy,
 • vzťahy so štátnym rozpočtom a finančnými fondami,
 • správa miestnych daní a miestneho poplatku,
 • súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok,
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • správa odvodu do rozpočtu mesta za hazardné hry,
 • evidencia rybárskych lístkov.

PhDr. Beáta Hippová

vedúca oddelenia

Telefón: +421 56 6713 308

Mobil: +421 915 840 262

E-mail: hippova.beata@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 116

Ing. Svetlana Varhaniková

hlavná účtovníčka

Telefón: +421 56 6713 387

Mobil: +421 915 840 263

E-mail: varhanikova.svetlana@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 103

Ing. Mária Bila

referentka pre rozpočet

Telefón: +421 56 6713 314

Mobil: +421 918 627 409

E-mail: bila.maria@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 116

Oľga Mičková

finančná referentka

Telefón: +421 56 6713 310

Mobil: +421 910 999 916

E-mail: mickova.olga@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 101

Katarína Topolovská

finančná referentka

Telefón: +421 56 6713 311

Mobil: +421 918 765 020

E-mail: topolovska.katarina@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 117

Mgr. Erika Oprysková

referentka pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 383

Mobil: +421 915 759 464

E-mail: opryskova.erika@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 102

Ing. Martina Jacková

referentka pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 386

Mobil: +421905037002

E-mail: jackova.martina@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 104

Erika Raganová

referentka pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 335

Mobil: +421 915 785 239

E-mail: raganova.erika@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 106

Ing. Viktória Barilová

referentka pre miestne dane

Telefón: +421 56 6713 334

Mobil: +421 915 759 522

E-mail: barilova.viktoria@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 105

Ing. Žaneta Bodnárová

pokladníčka

Telefón: +421 56 6713 309

Mobil: +421 915 840 270

E-mail: bodnarova.zaneta@trebisov.sk

Mestský úrad, prízemie, Kancelária prvého kontaktu

© 2024 MESTO TREBIŠOV