Stredisko služieb mestu

Ing. Jozef Kereštan

vedúci strediska

Telefón: +421 56 6713 336

Mobil: +421 915 790 369

E-mail: kerestan.jozef@trebisov.sk

Mestský úrad, 5. poschodie, kancelária č. 503

© 2024 MESTO TREBIŠOV