Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

 • posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a pre poskytovanie domácej opatrovateľskej služby,
 • poskytovanie sociálnych služieb,
 • nevyhnutná a okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou,
 • starostlivosť o občanov s potrebou osobitnej pomoci a o spoločensky neprispôsobivých občanov,
 • denné centrá seniorov,
 • inštitút osobitného príjemcu,
 • stredisko osobnej hygieny a práčovne
 • sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
 • mestský útulok
 • mestská sociálna ubytovňa
 • terénna sociálna práca

Mgr. Henrieta Demjanová

vedúca oddelenia

Telefón: +421 56 6713 338

Mobil: +421 917 596 326

E-mail: demjanova.henrieta@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 402

Mgr. Bianka Mezeiová

referentka pre sociálne veci

Telefón: +421 56 6713 320

Mobil: +421 915 790 365

E-mail: mezeiova.bianka@trebisov.sk

Mestský úrad, prízemie, Kancelária prvého kontaktu

Mgr. Petronela Lučanská

referentka pre sociálne veci

Mobil: +421 905 656 528

E-mail: lucanska.petronela@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 401

Mgr. Miroslava Barancová

referentka pre sociálne veci

Telefón: +421 56 6713 319

Mobil: +421 918 765 287

E-mail: barancova.miroslava@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 403

Mgr. Renáta Rusnáková

terénny sociálny pracovník

Telefón: +421 56 6713 319

Mobil: +421 905 291 998

E-mail: rusnakova.renata@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 403

Bc. Vladimír Kočiš

referent pre sociálne veci

Mobil: +421 915 785 238

Mgr. Erika Telepovská

terénny sociálny pracovník

Mobil: +421 915 785 240

E-mail: telepovska.erika@trebisov.sk

Mgr. Martina Mergešová

terénny sociálny pracovník

Mobil: +421 918 579 521

E-mail: mergesova.martina@trebisov.sk

Emília Mátéová

terénny pracovník

Mobil: +421 905 291 467

E-mail: komunitnecentrumtrebisov@gmail.com

Ľudovít Galgoczy

Mestská sociálna ubytovňa - správca

Telefón: +421 918 915 531

© 2024 MESTO TREBIŠOV