Podnety poslancov MsZ v Trebišove

Číslo Poslanec

18/2023

17.04.2023

Ing. Martin Telepovský zobraziť

17/2023

17.04.2023

MUDr. Mária Hurčíková zobraziť

16/2023

17.04.2023

MUDr. Mária Hurčíková zobraziť

15/2023

17.04.2023

Magdaléna Haburová zobraziť

14/2023

17.04.2023

Ján Kacin zobraziť

13/2023

17.04.2023

Ján Kacin zobraziť

12/2023

17.04.2023

Mgr. Lenka Janoková zobraziť

11/2023

17.04.2023

MUDr. Iveta Čeplíková zobraziť

10/2023

20.02.2023

MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť

9/2023

20.02.2023

MVDr. Ivan Hrdlík zobraziť

8/2023

20.02.2023

Mgr. Roman Ostrožovič zobraziť

© 2023 MESTO TREBIŠOV