Centrum voľného času

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež do 26 rokov s celoročnou prevádzkou vrátane školských prázdnin. Organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež mimo vyučovania.

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Adresa: T. G. Masaryka 2229/36, 075 01 Trebišov
IČO: 35544724
Dátum zriadenia: 1961
Riaditeľ: Mgr. art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Telefón: +421 56 672 2516
Fax: +421 56 672 2516
E-mail: cvctrebisov@zoznam.sk
Web: https://cvctrebisov.edupage.org/

© 2024 MESTO TREBIŠOV