Materské školy

Materská škola Komenského

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Adresa: Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov
IČO: 35544619
Dátum zriadenia: 4.8.1965
Riaditeľka: Mgr. Andrea Demková
Zástupkyňa: Mgr. Renáta Grajcárová
Telefón: +421 56 672 4062
Fax: +421 56 672 4062
E-mail: mskomtv@mskomtv.sk
Web: http://www.mskomenskehotv.sk

Materská škola Škultétyho

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Adresa: Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov
IČO: 35544601
Dátum zriadenia: 31.8.1976
Riaditeľka: Mgr. Slávka Iľková
Zástupkyňa: Katarína Kušnírová
Zástupkyňa: Oľga Davalová
Zástupkyňa: Mária Beslerová
Telefón: +421 56 672 4048
E-mail: ms@3msv1.sk
Web: http://www.3msv1.sk

Elokované pracovisko so školskou jedálňou Ul. Pri Polícii 2667 - dátum zriadenia 31.8.1976

Elokované pracovisko s výdajnou školskou jedálňou Ul. 29. augusta - dátum zriadenia 31.8.1976

Materská škola Hviezdoslavova

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Adresa: Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov
IČO: 35544627
Dátum zriadenia: 6.2.1979
Riaditeľka: Mgr. Iveta Juričová
Zástupkyňa: Mgr. Michaela Greculová
Telefón: +421 56 672 3477
Fax: +421 56 672 3477
E-mail: ms@msmiertv.sk
Web: http://www.msmiertv.sk

Elokované pracovisko so školskou jedálňou Ul. 1. decembra 863/1 - dátum zriadenia 27.5.2013

Súkromná Materská škola DSA

Zriaďovateľ: Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.
Adresa: Komenského 12, 075 01 Trebišov
Web: https://www.dsakademien.sk/sukromna-materska-skola-dsa-v-trebisove/

© 2024 MESTO TREBIŠOV