Základná umelecká škola

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Adresa: Mariánske námestie 252/5, Trebišov
IČO: 35544635
Dátum zriadenia: 26.9.1957
Riaditeľka: PaedDr. Veronika Jakimová
Zástupkyňa: Mgr. Ivana Bajužíková
Telefón: +421 56 672 2152
Mobil - riaditeľ: +421 918 645 217
Mobil - zástupca: +421 918 645 216
Fax: +421 56 672 2152
E-mail: zustv@zustrebisov.sk
Web: http://zustrebisov.sk

© 2024 MESTO TREBIŠOV