Stredné školy

Gymnázium

Adresa: Komenského 32, 075 01 Trebišov
Web: https://www.gymtv.sk/

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Adresa: M. R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
Web: https://cgymtv.edupage.org/

Súkromná stredná odborná škola DSA

Adresa: Komenského 12, 075 01 Trebišov
Web: https://www.dsakademien.sk/trebisov/

Obchodná akadémia

Adresa: Komenského 3425/18, 075 01 Trebišov
Web: https://oatrebisov.edupage.org/

Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta

Adresa: Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
Web: https://www.csostv.sk/

© 2024 MESTO TREBIŠOV