Základné školy

Základná škola Komenského

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Adresa: Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
IČO: 35541075
Dátum zriadenia: 7.11.1987
Riaditeľ: Mgr. Radoslav Ujhelyi
Zástupkyňa: Mgr. Adriana Kohanová
Zástupkyňa: Mgr. Danka Štefanková
Školský obvod: Komenského, Čeľovská, Jonáša Záborského, Stavebná, Janka Kráľa, Kalinčiakova, Slovenská, Svätoplukova, Konečná, Krajná, 17. novembra, Dopravná, Šafárikova, T. G. Masaryka, Ľ. Podjavorinskej, Letná, Puškinova, Sládkovičova, Kutnohorská, A. Dubčeka, Tržná, Zimná a žiaci z obcí Nový Ruskov, Plechotice, Zemplínska Nová Ves, Egreš, Čeľovce
Telefón: +421 56 672 7387
Fax: +421 56 672 7387
E-mail: skola@zskomtv.edu.sk
Web: http://www.zskomtv.sk

Základná škola Pribinova

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Adresa: Pribinova 34, 075 01 Trebišov
IČO: 35541067
Dátum zriadenia: 5.10.1992
Riaditeľ: PaedDr. František Ňaršanský
Zástupkyňa: RNDr. Marcela Ferková
Školský obvod: Varichovská od križovatky Kukučínova po Sadovskú, Sadovská, Ternavská, Hodvábna, Severná, Kvetná, Drehňovská, Kukučínova, Radová, Cukrovarská, Nový Majer, Olšina, Pribinova, Hurbanova, Poštová, Agátová, Orgovánová, Šrobárova, Bottova, Kpt. Nálepku, Tabaková, Štúrova, J. Husa, Československej armády, Kollárova, Jablonková, Nová Koronč, Ruskovská, Orechová, Tichá, Lúčna, Hviezdoslavova, Košická od Kukučínovej severne, Milhostov
Telefón: +421 56 672 7270
Fax: +421 56 672 7270
E-mail: skola@zspribinovatv.edu.sk
Web: http://www.zspribinovatv.edu.sk

Základná škola M. R. Štefánika

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Adresa: M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov
IČO: 35541113
Dátum zriadenia: 1.12.1973
Riaditeľ: RNDr. Iveta Kučerová
Zástupkyňa: Mgr. Renáta Lapitková
Zástupkyňa: PaedDr. Božena Vašková
Školský obvod: Berehovská, Škultétyho, Rastislavova, Hollého, Palárikova, Moyzesova, Varichovská od parku po križovatku s Kukučínovou, Krátka, L. Svobodu, M. R. Štefánika, Cintorínska, 1. decembra, Poľná, Družstevná, Vrátna, Repná, Nižnianska, Mlynská, SNP, Nemocničná, B. Němcovej, L. Sáru, Dargovská, Slnečná, Stredná , Západná, Južná, Jánskeho, Gagarinova, Hviezdna, Švermova, Bitúnková, Hradišská, Budovateľská, Ondavská, Jarková, 29. augusta, Dobrovoľnícka, 8. marca, Kapušanská, Jesenského, Gorkého, Rybárska, Duklianskych hrdinov, Záhradná od Švermovej severne, Jarná, Paričovská, Májová, Petrovova, Lesná, Východná, Muškátová, Ružová, Roľníckeho povstania, Gaštanová, Športová, Parková, Lipová, Košická od Kukučínovej južne, žiaci z obcí Zemplínske Hradište, Stanča, Kožuchov, Veľaty
Telefón: +421 56 672 4223
Fax: +421 56 672 6655
E-mail: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
Web: http://www.zsmrstv.edupage.sk

Základná škola I. Krasku

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Adresa: Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov
IČO: 35541091
Dátum zriadenia: 1.9.1990
Riaditeľ: Mgr. Martin Gore
Zástupca: Mgr. Martin Farbar
Zástupkyňa: Mgr. Jarmila Kuzmová
Školský obvod: Záhradná, Garaňka, Jesenná, Pažitná, I.Krasku, Medická
Telefón: +421 948 401 119
Fax: +421 56 668 6391
E-mail: skola@zskraskutv.edu.sk
Web: http://www.zskrasku.tv

Elokované pracovisko: Medická 2447, Trebišov - dátum zriadenia 16.3.2017

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja

Zriaďovateľ: Gréckokatolícka eparchia Košice
Adresa: Gorkého 55, 075 01 Trebišov
IČO: 35541083
Riaditeľ: Mgr. Martin Uporský
Zástupkyňa: Mgr. Ľudmila Bumberová
Telefón: +421 056 381 2619
E-mail: czstrebisov@gmail.com
Web: http://www.czstrebisov.edupage.org

© 2024 MESTO TREBIŠOV