Fotogaléria

Vitajte vo svete Retrotechniky!

16.11.2017

Výstavu, ktorej žiaci a pedagógovia školy dali názov Vitajte vo svete retro techniky slávnostne otvorili vernisážou v 16. novembra 2017 v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra…

Oprava nedokončených rozkopávok po poruchách vodovodného potrubia na cestách

16.11.2017

VVS, a.s., závod Trebišov, na základe Rozhodnutia Mesta Trebišov, príslušného cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, zrealizovalo odstránenie nedokončených…

LA GIOIA and BAND - Rockové balady

15.11.2017

90 minút hudby, spevu, príjemnej atmosféry s LA GOIOU!

Slávnostné odhalenie sochy sv. Jozafáta

14.11.2017

V polovici novembra 2017 sa pred bránou CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy patróna tejto školy.

30. výročie Základnej školy na Komenského ulici

10.11.2017

Pri príležitosti 30. výročia založenia školy pripravili učitelia a žiaci kultúrno-spoločenský program v divadelnej sále MsKS v Trebišove.

Úprava cestnej komunikácie na Hurbanovej a Pribinovej ulici

08.11.2017

Pracovná skupina pod vedením Ing. J. Kereštana zrealizovala čistenie obrubníkov od nánosov zeminy a ďalšiu úpravu krajníc cestnej komunikácie na Hurbanovej a Pribinovej ulici.

Deti z trebišovských materských škôl oslávili svoj deň Pochodom pre zdravie

07.11.2017

Pri príležitosti Dňa materských škôl Mesto Trebišov, ako zriaďovateľ týchto škôl, pripravilo krátky program pre najmenších.

Strih okrasných krov

06.11.2017

Pondelok 6.11. zamestnanci Mestského hospodárskeho strediska vykonali strih okrasných krov na Ul. M. R. Štefánika (priestor kruhových objazdov a pri Dome služieb)

Slávenie sv. omše na základoch románskeho kostola Ducha Svätého v areáli MsHS

03.11.2017

Rímskokatolícki veriaci si uctili Pamiatku zosnulých 2. novembra 2017 slávením sv. omše na dochovaných základoch bývalého románskeho kostola Ducha Svätého z 11. storočia, ktoré sa…

Pokračovanie v prácach na rekonštrukcii mestskej plavárne

02.11.2017

Mesto pokračuje s prácami na rekonštrukcii krytej plavárne.

Rekonštrukcia MŠ na Hviezdoslavovej ulici

01.11.2017

Aj v 44. KT sa naďalej pokračuje s realizáciou projektu "Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier na Hviezdoslavovej ulici".

Doplnené hracie prvky na ihrisku (sídlisko Stred)

01.11.2017

Začiatkom novembra 2017 bola ukončená inštalácia certifikovaných herných prvkov v rámci detského ihriska na sídlisku Stred (Berehovská ulica).

Mestu Trebišov sa podarilo získať dotáciu na realizáciu detského ihriska na Berehovskej ulici

30.10.2017

Mestu Trebišov sa podarilo získať dotáciu z Nadácie SPP na realizáciu detského ihriska. Sumu 3 000 eur mesto použije na revitalizáciu verejného priestoru na sídlisku Stred …

Oprava šatní a hygienických zariadení na FŠ Slavoj Trebišov

29.10.2017

Pracovníci stavebnej skupiny mesta, po ukončení prác v dvoch šatniach pod tribúnou FK Slavoj, pokračujú v novembri na kompletnej rekonštrukcii ďalších dvoch šatní a hygienických…

50. výročie Obchodnej akadémie v Trebišove

27.10.2017

Pri príležitosti 50. výročia založenia Obchodnej akadémie v Trebišove škola uskutočnila slávnostnú akadémiu spojenú s oceňovaním riadiacich a pedagogických zamestnancov.

Večer tekvicových strašidiel 2017

27.10.2017

Mesto Trebišov prostredníctvom Mestského kultúrneho strediska pripravilo piatok 27.10. Večer tekvicových strašidiel. Na októbrové podujatie mesto pozvalo deti z Trebišova a jeho…

Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení predsedom KSK

27.10.2017

Štvrtok 26. októbra 2017 na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK, ktoré sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach, udelil predseda Košického samosprávneho kraja…

Trebišovský jesenný trh

26.10.2017

V októbri sa v Trebišove uskutočnil Trebišovský jesenný trh.

© 2023 MESTO TREBIŠOV