Fotogaléria

Stretnutie členov denného centra č. 3 - Úcta k starším

25.10.2017

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v 43. KT stretli členovia denného centra č. 3 mesta Trebišov na slávnostnom obede pri príležitosti mesiaca Úcty k starším.

Inštalácia „schránok dôvery“ na základných školách MsP Trebišov

25.10.2017

Hlavnou myšlienkou projektu je zvyšovanie povedomia detí na školách o problematike šikanovania a taktiež kyberšikany. Žiaci môžu anonymne vhadzovať do schránky lístky s problémom,…

Slávnostné stretnutie jubilujúcich manželských párov

25.10.2017

Pozvanie na slávnostné stretnutie spojené s obedom dostali od primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára aj manželské páry, ktoré v roku 2017 oslavujú významné jubileá uzavretia…

Literárna čitateľská dielňa s vysokoškolskou pedagogičkou a prekladateľkou Markétou Andričíkovou

24.10.2017

Tvorivá čitateľská dielňa pre pedagógov a knihovníkov bola na tému „Ako vyzerá priateľstvo?“

Slávnostné stretnutie jubilantov

24.10.2017

V reštaurácii hotela Zemplín sa, na pozvanie primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára, zišlo 77 jubilantov, ktorí dovŕšili alebo ešte len dovŕšia v tomto roku 80, 85, 90 alebo…

Kluby zdravia: O alkohole a jeho vplyve

24.10.2017

Účastníci stretnutia získali informácie z prednášky a tiež recept na zdravé jedlá, ktoré zároveň i ochutnali.

Burza práce

24.10.2017

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov v spolupráci s Mestom Trebišov dnes (24.10.) zorganizovali utorok 24.10. Burzu práce.

Stretnutie členov denného centra č. 3 mesta Trebišov

20.10.2017

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa stretli členovia denného centra č. 3 mesta Trebišov na slávnostnom obede v Pizzerii Marco.

60. výročie založenia ZUŠ v Trebišove

20.10.2017

Základná umelecká škola v Trebišove oslávila 60. výročie svojho založenia. Pri príležitosti významného jubilea školy usporiadali žiaci a učitelia slávnostnú akadémiu. V…

Okresné kolo postupovej súťaže v jesennom aranžovaní

20.10.2017

Centrum voľného času Trebišov uskutočnilo okresné kolo postupovej súťaže v jesennom aranžovaní na tému "Truhlík na okno". Súťaže sa zúčastnili žiačky zo základných škôl okresu…

Exkurzia členov Klubu kresťanských seniorov do historických častí južného Zemplína

18.10.2017

Členovia Klubu kresťanských seniorov v Trebišove absolvovali v polovici októbra 2017 exkurziu, počas ktorej obdivovali historické, sakrálne, geografické a prírodné zaujímavosti…

Úcta k starším - OO JDS

18.10.2017

Členovia okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Deutschmann internationale spedition, s.r.o. kultúrno-spoločenské podujatie venované…

Mesto rekonštruuje budovu MŠ na Hviezdoslavovej ulici

17.10.2017

Mestu Trebišov sa podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu na obnovu obalových konštrukcií MŠ Mier na Hviezdoslavovej ulici.

Úcta k starším

17.10.2017

Pri príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším mesto Trebišov zorganizovalo príjemné posedenie pre seniorov v divadelnej sále MsKS so spoločensko-zábavným programom.

Šarkaniáda 2017

15.10.2017

Obloha nad Trebišovom sa po roku opäť zaplnila šarkanmi. Šarkaniáda, ktorá potešilo najmä deti, sa uskutočnila na zelenej lúke pri zimnom štadióne.

Deti na hokej 2017

14.10.2017

Slovenský zväz ľadového hokeja a Mestský športový klub mládeže Trebišov pripravili počas soboty 14. októbra 2017 podujatie „Deti na hokej“, ktoré sa uskutočnilo na Zimnom štadióne…

Rekonštrukcia mestskej plavárne pokračuje

13.10.2017

Aj počas 41. KT pokračovali práce na obnove mestskej plavárne.

© 2024 MESTO TREBIŠOV