Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo

Názov

128/2013

120/2012

VZN č. 120/2012 o mestskej polícii

účinné od: 01.01.2013

© 2024 MESTO TREBIŠOV